Oferta

Głównym przedmiotem działalności są:
• pomiary instalacji elektrycznych,
• pomiary instalacji odgromowych,
• pomiary oświetlenia elektrycznego,
• pomiary maszyn i urządzeń elektrycznych
.


⇒ Pomiary skuteczności ochrony od porażeń
• samoczynnego wyłączenia zasilania,
• izolacji stanowiska,
• separacji elektrycznej.

⇒ Pomiary rezystancji izolacji
• obwodów odbiorczych jedno i trójfazowych
• linii kablowych zasilających i sterowniczych

⇒ Badanie wyłączników różnicoprądowych

⇒ Pomiary urządzeń napędowych

⇒ Pomiary urządzeń spawalniczych

⇒ Pomiary urządzeń dźwigowych

⇒ Pomiary elektronarzędzi ręcznych

⇒ Badanie pełne instalacji odgromowych

⇒ Pomiary oświetlenia na stanowisku pracy

⇒ Pomiary oświetlenia awaryjnego

⇒ Montaż instalacji elektrycznej - rozdzielni itp.


Korzystamy z aparatury pomiarowej firmy Sonel.